Het belang van mentorschap bij Pragmatics

maandag 15 april 2024

Het belang van mentorschap bij Pragmatics
Bij Pragmatics zorgen we ervoor dat het onboardingsproces voor nieuwe collega's vlot verloopt. Naast een interactieve introductiedag leren ze de interne organisatie kennen, worden ze vertrouwd gemaakt met onze cultuur en werkwijze en krijgen ze een mentor toegewezen.

Hoe ziet het mentorschap eruit?
Het mentorschap bij Pragmatics gaat verder dan alleen het wegwijs maken van nieuwe collega’s. Het draagt bij aan hun lange termijn ontwikkeling en welzijn. Veel van onze consultants waarderen de ondersteuning van een mentor die bereid is om te sparren over onder andere hun integratie, de dynamiek op hun projectlocatie en hun collega's bij Pragmatics.

Door te leren van de ervaringen en expertise van hun mentor, kunnen nieuwe medewerkers sneller groeien in hun rol. Ze ontvangen waardevolle inzichten en tips die hen helpen om efficiënter te werken en betere resultaten te behalen. Het leven op de werkvloer kent nou eenmaal zijn uitdagingen. Maar met een mentor aan hun zijde leren nieuwe medewerkers hoe ze effectief kunnen omgaan met conflicten en andere obstakels.

Samen sterker
Het succes van het mentorschap bij Pragmatics is onmiskenbaar. Nieuwe collega's voelen zich snel op hun gemak en vertrouwd en velen van hen tonen interesse om zelf ook mentor te worden. Daarom vond onlangs de jaarlijkse mentoring kick-off plaats waarbij mentoren uit kantoor Eindhoven bijeenkwamen. We deelden ervaringen en bespraken de best practices. Daarnaast bogen we ons ook over de voortgang van het mentoringproces. We bespraken de knelpunten die we tegenkwamen en bekeken waar we het mentorschap nog verder kunnen optimaliseren. Dit alles met als doel om de begeleiding van nieuwe collega's nóg effectiever te maken. Eén concrete afspraak die voortkwam uit deze sessie is dat mentoren en mentees gedurende hun eerste drie maanden ook samen vanuit kantoor zullen werken in Maastricht of Eindhoven. Tijdens die dagen lunchen ze samen, met de interne organisatie, of maken ze een lunchwandeling om persoonlijk bij te praten over hun ervaringen.

We kijken ernaar uit om het programma verder te ontwikkelen en nog meer collega's de kans te bieden om te leren en te groeien door middel van mentorschap.