Privacystatement

Voor het vervullen van onze taken als interim- en adviesbureau voor het functiegebied finance & control kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Tegelijkertijd vinden we dat iedereen recht heeft op privacy.

Daarom gaan we zorgvuldig en integer met persoonsgegevens om en zijn we open en eerlijk over wat we met je gegevens doen. In onderstaande privacyverklaringen leest u precies hoe wij met persoonsgegevens om zullen gaan, welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.