Pragmatics blogt: Moderne CFO als change agent

woensdag 30 maart 2022

Onze principals bloggen op regelmatige basis over actuele of relevante onderwerpen uit de wereld van finance & control. Paul Caanen en Elbert Valkenburg trappen af.

Moderne CFO als change agent

Als financial lees je veel over de veranderende rol van de CFO die nodig is in de huidige en toekomstige dynamische marktomstandigheden. Daarbij wordt veel gesproken over de technologische ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI), Robotic Process Automation (RPA) en Business Intelligence (BI) en Business Analytics. Dit zijn belangrijke thema’s, waar de moderne CFO een voortrekkersrol in kan spelen. Door de toepassing van moderne, technologische mogelijkheden kunnen de transactionele processen namelijk verder geautomatiseerd en dus gestandaardiseerd worden. Hier lenen repeterende activiteiten, zoals bijvoorbeeld verwerking van inkomende facturen, zich vooralsnog het beste voor. Dit draagt dan weer bij aan de gevraagde efficiency, die nodig is vanwege de toenemende verantwoordingsdruk vanuit sustainability, die mede door ESG reporting wordt gevoed.

Arbeidsmarkt
Niet alleen kostenoverwegingen spelen een rol bij de noodzaak om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de moderne technologie biedt. De arbeidsmarkt is krapper dan ooit, zeker ook voor financials. Organisaties die stappen zetten op het verdergaand automatiseren van financiële basisprocessen hebben uiteindelijk minder handwerk. De ervaring leert dat dit ertoe leidt dat de financials meer tijd aan analyses kunnen besteden en daarmee een toegevoegde waarde aan de organisatie kunnen bieden. Ook zijn deze organisaties aantrekkelijker voor het aantrekken en behouden van het schaarse talent. Met de groeiende mogelijkheden om data, gestructureerd en ongestructureerd, aan te boren en in te zetten ten behoeve van beslissingsondersteuning liggen op dit vlak ontwikkelingsmogelijkheden voor de finance medewerkers. De technologische ontwikkelingen zorgen zo indirect ook voor mogelijkheden om in te spelen op de arbeidsmarkt.

Scenario denken
De technologische vooruitgang is een voor de CFO niet te negeren ontwikkeling. De impact van cybercrime, de COVID-19 pandemie, maar ook van de huidige crisis in Oekraïne maakt eens te meer duidelijk dat de CFO vooruit moet kunnen kijken en in staat moet zijn snel te kunnen schakelen. Naast het bekende management control arsenaal met budgetten, forecasts, reporting en internal controls, vraagt dit steeds meer om scenario denken. Grote corporate bedrijven doen dit vaak al, maar bij veel andere organisaties wordt dit, vaak door gebrek aan tijd niet (structureel) gedaan. De risico’s die de globaliserende wereld van vandaag op morgen kan openbaren, kunnen echter zodanig zijn dat het voortbestaan van de onderneming of organisatie op het spel staat. Risicomatrices zijn een goede tool om bekende risico’s in kaart te brengen en te managen. Echter, onbekende risico’s zijn nu eenmaal lastig in kaart te brengen. Door in scenario’s te werken wordt de impact van mogelijke gebeurtenissen veel concreter gemaakt. De CFO heeft in een dergelijk proces de lead. De discussies dienen door het complete MT gevoerd te worden, waardoor de uitkomsten van de uiteindelijke rekenexercities breed gedragen worden. Dit geeft vervolgens een goede basis om op voorhand na te denken over mogelijke maatregelen, als bepaalde scenario’s zich voordoen. Reageren wordt dan anticiperen en dat geeft in ieder geval een goede voorbereiding.

Overigens kan een scenario zeker ook positief zijn en dat geeft dan weer andere uitdagingen. Een groeiversnelling geeft bijvoorbeeld additionele uitdagingen op personeelsvlak. De CFO hoort er natuurlijk voor te zorgen dat de basis van het financiële huis stabiel en betrouwbaar is ingericht. De toegevoegde waarde wordt echter steeds meer gevraagd op terreinen, waarbij de impact van veranderingen voor de organisatie van aanzienlijk belang is. De moderne CFO kan door zijn positie en overkoepelende blik steeds meer gezien worden als change agent; als diegene in de organisatie die inspeelt op strategische (externe) veranderingen en deze vertaalt naar een tactiek voor de organisatie en (her)inrichting van processen. Dit is een grote uitdaging, maar tevens een grote kans!

Heeft u vragen? Of wilt u sparren over hoe uw organisatie in kan spelen op de mogelijkheden van de moderne technologie of over hoe in scenario’s gewerkt kan worden, neem dan contact op met ons ervaren CFO-duo Paul Caanen en Elbert Valkenburg.