Pragmatics blogt: Sustainability reporting

woensdag 29 juni 2022
sustainability.png

Onze principals bloggen op regelmatige basis over actuele of relevante onderwerpen uit de wereld van finance & control. Deze keer is het de beurt aan Sander Aarts.

Corporate Sustainability Reporting Directive

1 januari 2023 is de datum waarop CSRD live zou gaan. Hoe duurzaam is het om duurzaamheidsverslaggeving met een jaar uit te stellen ? Recent is de ingangsdatum voor de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) namelijk met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2024. Nog meer regels en rapportages van de ene kant, maar van de andere kant biedt dit ook kansen.

Klimaatdoelstellingen
CSRD is in het leven geroepen om bedrijven te dwingen te rapporteren op klimaatdoelstellingen die vanuit het bedrijf zelf zijn geformuleerd. Deze nieuwe regelgeving, gekoppeld aan de EU Green Deal, moet zorgen voor meer relevante en vergelijkbare informatie over duurzaamheidsbeleid en -resultaten. Hiermee kan de voortgang van Europese bedrijven beter worden gemonitord op de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs. Tot nu toe zijn er relatief weinig bedrijven die rapporteren op de huidige NFRD (Non Financial Reporting Directive), maar met CSRD wordt dat uitgebreid tot naar schatting 50.000 bedrijven binnen Europa.

CSRD-plichtig
Beursgenoteerde ondernemingen zijn altijd CSRD-plichtig en niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn CSRD-plichtig als ze aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

- meer dan 250 medewerkers;
- meer dan 40 miljoen omzet per jaar;
- meer dan 20 miljoen op de balans.

Per 1 januari 2024 wordt CSRD verplicht voor genoemde bedrijven, wat inhoudt dat het jaarverslag over fiscaal jaar 2024 een paragraaf over CSRD moet bevatten. Naar verwachting gaat CSRD vanaf 2026 ook gelden voor het MKB.

Onderdelen paragraaf
De paragraaf CSRD moet een hele lijst aan onderwerpen bevatten. Het belangrijkste is om inzicht te geven in het gevolgde duurzaamheidsbeleid van de organisatie, hoe het wordt getoetst door de organisatie en de meetbaarheid met vergelijkbare organisaties. Meten is tenslotte weten. De gehele -op dit moment bekende- lijst:

- relevante duurzame bedrijfsthema’s gemeten in dubbele materialiteit;
- materiële duurzaamheidsontwikkelingen;
- ecologische en sociale, materiële impact van het gevoerde beleid;
- beleid, strategie, processen, governance, systemen;
- duurzaam inzicht in de keten en niet alleen in het bedrijf;
- meetbare langetermijndoelstellingen;
- aansluiting op de 17 klimaatdoelen (SDG’s) van het beleid.

Haastige spoed
Om nu al als een gek te gaan 'rennen' heeft weinig zin. Het volledige pakket van vereisten is nog niet klaar. De verwachting is dat in oktober 2022 het definitieve pakket van vereisten beschikbaar gemaakt wordt. Dus nu direct in de actiemodus schieten is zeker nog niet nodig. Je erop voorbereiden kan wel. Denk bijvoorbeeld eens na over het gevoerde beleid. Hoe duurzaam is dat? Welke bedrijfsthema’s raken duurzaamheid en welke natuurlijke hulpbronnen gebruik ik binnen mijn bedrijf? Niet alleen in mijn core business, maar ook om mijn core business te ondersteunen (energie, water, office supplies, et cetera)? Hoe kan ik dat gebruik verminderen en hoe is de impact van mijn gedrag in de keten? Welke duurzaamheidseisen stel ik aan mijn leveranciers? Wat willen mijn klanten? Hoe duurzaam is het gevoerde beleid op het gebied van arbeid? Heel veel vragen, waar waarschijnlijk nog niet goed over is nagedacht en waar je nu al mee kunt beginnen.

Daarnaast kun je nu al nagaan, welke data je uit welk systemen kunt halen om de implementatie op een later moment te versnellen. En ook om te bepalen, welke data je nu nog niet hebt en welke je straks wel moet gaan aanleveren. Neem vanzelfsprekend je organisatie mee in alle stappen die je neemt. Een organisatie meekrijgen met veranderingen kost vaak de meeste tijd en energie. Ruim daar ook voldoende tijd voor in. Een goede voorbereiding zal de implementatietijd aanzienlijk verkorten.

Weer een rapportage
Weer een rapportage, kan een logische reactie zijn. Het is extra regelgeving waar een ondernemer vaak niet op zit te wachten. Maar willen we de wereld niet beter achterlaten voor onze (klein)kinderen, ook al is het maar een klein beetje? Dan zullen we in ieder geval iets moeten gaan doen, want de dag waarop wij de natuurlijke bronnen van onze aarde hebben opgebruikt, komt ieder jaar eerder (zie grafiek).

Om in de ondernemersgeest te spreken: hoe competitief is het als jouw concurrenten achterlopen met het rapporteren op duurzaamheid ten opzichte van jou? Zeker gezien de huidige ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van duurzaamheid is het zomaar mogelijk dat goed bestuur samen met gedetailleerd inzicht geven in het gebruik van natuurlijke bronnen kan leiden tot explosieve groei. En in dat geval duurzame explosieve groei, waar de aarde weinig last van heeft en de ondernemer veel profijt.

Durf te dromen
Stel je voor, uw bedrijf wordt de nieuwe Amazon, of Apple, of Google mede vanwege het gevoerde en meetbare duurzaamheidsbeleid. Onrealistisch? Durf te dromen! Hoe je het ook wendt of keert, een duurzaamheidsverslag is niet enkel maar extra paginavulling in het jaarverslag. Banken verstrekken sneller financieringen, wanneer een investering een duurzaam karakter heeft. Investeerders waarderen duurzame bedrijven hoger. En klanten nemen duurzame producten eerder af dan vervuilende producten. Goed en vergelijkbaar inzicht in het duurzaamheidsbeleid bevordert al het genoemde. Dus nee, het is zeker niet alleen maar paginavulling.

Time flies
Rapporteren over 2024 duurt nog even. Maar de jaren vliegen voorbij en de uitdagingen binnen ieder bedrijf zijn groot. Budgetten voor het komende jaar worden bij veel bedrijven na de vakantie al opgesteld. Investeringen voor volgend jaar moeten al snel bekend worden. Bent u een early adopter? Dan is het zaak nu al iets in het budget op te nemen. Heeft uw bedrijf zelf de kennis en kunde niet in huis om hierop te acteren? Dan kan Pragmatics wellicht iets voor betekenen. Maar ook dat moet tegenwoordig gepland worden, want beschikbare krachten zijn tegenwoordig in alle sectoren schaars. Vroeg instappen betekent dan ook zekerheid voor de compliance van uw bedrijf! Voor je het weet is het zover, want 1 januari 2024 ligt nog maar zo'n anderhalf jaar voor ons.

Heeft u vragen? Of wilt u sparren over hoe uw organisatie in kan spelen op CSRD, neem dan contact op met onze ervaren principal consultant Sander Aarts.