Zuyderland, Medtronic & Pragmatics organiseren seminar Robotic Process Automation

Locatie Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen
Datum 12 februari 2019
Kosten  € 35,- exclusief BTW
Programma    15.30 uur: ontvangst met koffie en vlaai
16.00 uur: welkom
16.05 uur: dhr. Beumers 'Zuyderland en innovaties'
16.35 uur: dhr. Gülcher en dhr. Heerings 'Medtronic en RPA'
17.30 uur: pauze
17.45 uur: presentatie Medtronic & discussiepanel
18.30 uur: netwerkborrel met lichte maaltijd
19.00 uur: einde

Zuyderland Medisch Centrum, Medtronic en Pragmatics organiseren op dinsdag 12 februari een seminar over Robotic Process Automation (RPA) in Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen.

RPA is een vorm van automatisering die bedrijven in staat stelt taken die voorheen door medewerkers werden uitgevoerd, te digitaliseren. Vooral de financiële dienstverlening, gezondheidszorg, industrie en telecomsector omarmen deze ontwikkeling. Medtronic is zo'n early adopter, die reeds zeer vooruitstrevend is wat betreft RPA en al grote successen heeft geboekt op het gebied van efficiency- en optimalisatiedoeleinden binnen finance.

Zuyderland Medisch Centrum zal als gastheer dit seminar openen met de voordracht 'Zuyderland en innovaties' door de heer Roy Beumers (Manager projectbureau additionele gelden Zuyderland). Hierna zal de heer Kees Gülcher (IT Manager Finance, Procurement en Robotic Process Automation Medtronic) en de heer Remko Heerings (Business Consultant Robotic Process Automation Medtronic) u meenemen in de aanpak en successen van Medtronic. Aan de hand van een bijzondere presentatie ontdekt u hoe een softwarerobot datagedreven werkzaamheden uitvoert zonder of met minimale tussenkomst van menselijk handelen. Na de pauze vindt deel twee van de presentatie van Medtronic plaats, is er ruimschoots tijd voor vragen en dagen wij u tijdens de discussie uit een bijdrage te leveren aan dit seminar. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel inclusief lichte maaltijd.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar Kelly Raes via aanmelden@pragmatics.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en een factuur welke uiterlijk vrijdag 8 februari voldaan moet zijn. Indien er vragen zijn, neem dan gerust contact op met Pragmatics via 043 - 365 93 85 of info@pragmatics.nl.

Voeding, bewegen & kanker
De opbrengst van dit seminar wordt gedoneerd aan het onderzoek 'Voeding, bewegen & kanker'. Zuyderland krijgt steeds vaker oudere patiënten die kwetsbaar (minder spiermassa en ondervoed) zijn. Met de studie 'Voeding, bewegen & kanker' wil Zuyderland onderzoeken of gezonde voeding in combinatie met krachttraining minder complicaties oplevert. Ook wordt gekeken of dit leidt tot een beter herstel en minder complicaties na een operatie en een betere kwaliteit van leven. In de uitvoering van dit onderzoek, biedt Zuyderland de kwetsbare patiënten in de periode tussen de diagnose en de operatie een combinatie interventie aan. Deze bestaat uit gesuperviseerde fysiotherapie gecombineerd met eiwit verrijkte voeding. De verwachting is dat de fysieke toestand van de patiënten zal verbeteren vóór de operatie en het risico op complicaties verminderen. Dit onderzoek wordt geleid door Dr. Jan Stoot (chirurg endocrien, gastro-intestinaal, oncologie). Tijdens dit seminar zal mevrouw Thaís Tweed (arts onderzoeker chirurgie) kort een toelichting geven op dit onderzoek.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op dinsdag 12 februari aanstaande, ook namens Zuyderland en Medtronic!

No Comments Yet.

Laat een reactie achter