Integratie van SAP-systemen vergt tijd

Het integreren van twee SAP-systemen na een fusie vraagt tijd, terwijl het reguliere werk gewoon door moet gaan. Dat ondervindt senior Financial Analyst Ward Duchossoy bij een van onze opdrachtgevers in Heerlen, een producent en leverancier van voedingsproducten, diagnostische apparatuur en medische hulpmiddelen. Deze opdrachtgever heeft onlangs haar portfolio uitgebreid als gevolg van een overname. Ward zorgt samen met collega en Financial Analyst Michael Gubbels dat de dagelijkse gang van zaken voor wat betreft de cost control doorgang kan vinden.

In Heerlen bevindt zich een groot distributiecentrum van deze opdrachtgever. Vanuit deze vestiging worden wereldwijd, met uitzondering van Amerika, onder andere stents gedistribueerd. Met de overname is het productassortiment behoorlijk uitgebreid. Dat heeft veel invloed op het verkoopproces en de logistiek. Ward: “De administratieve processen vragen aandacht. Beide ondernemingen werken met SAP, maar ieder heeft het op een eigen manier ingericht. Men is al meer dan een jaar bezig om de verschillende onderdelen en systemen op elkaar af te stemmen en samen te voegen.”

Ontzorgen

Inmiddels zijn er keuzes gemaakt en kan de systeemintegratie worden opgepakt. Een complex proces dat veel tijd vraagt van de mensen binnen de organisatie. Vanaf het eerste kwartaal van 2019 zal de integratie afgerond zijn. Natuurlijk mogen de dagelijkse werkzaamheden er niet onder lijden. De vastgestelde targets blijven het vertrekpunt en die moeten worden gehaald. Ward: “Wij willen de organisatie zoveel mogelijk ontlasten, zodat de medewerkers van onze opdrachtgever zich kunnen concentreren op de implementatie van het nieuwe systeem. Ons werk richt zich met name op het maken en volgen van de jaarplannen.”

Verder kijken

De druk om goede prestaties neer te zetten blijft groot. Bovendien zijn er jaarlijks extra targets om de organisatie efficiënter te maken. “Wij willen een of twee stappen verder gaan. Vanuit een financiële bril kijken wij naar de mogelijkheden om verbeteringen en besparingen te realiseren. Daar ligt de toegevoegde waarde van Pragmatics. De afgelopen jaren heeft de onderneming behoorlijke efficiencyslagen gemaakt.” Het is belangrijk de kostprijs goed te beheersen. Dat levert duurzame besparingen op. “De huidige rapportages zijn van een goed niveau. Daarnaast zoomen we nu verder in op de volume- en prijsvarianties. Door deze verdere detaillering van de analyses op de organisatie ga je nieuwe mogelijkheden en besparingen zien.”

Sterk team

Als de nieuwe systemen zijn geïmplementeerd zal ook de afdeling Finance weer worden ingericht met nieuwe mensen. De druk op de arbeidsmarkt is echter voelbaar en dat heeft ook zijn weerslag op deze organisatie. Ward: “In een krappe arbeidsmarkt is het een opgave de juiste mensen te vinden. Ik zie het als onze taak ook daar een bijdrage aan te leveren. Het zou het mooi zijn als we deze afdeling achter kunnen laten met een nieuw sterk team!”

 

No Comments Yet.

Laat een reactie achter