Case: elke dag gebeurt er wel iets nieuws

De consultants van Pragmatics werken voor uiteenlopende opdrachtgevers. Van multinationals tot woningcorporaties, van overheid tot onderwijsinstellingen. Saskia Heffels is sinds juni als Controller voor Stichting WerkvoorHeerlen aan de slag. In die functie levert zij – indirect – een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vliegende start

“Stichting WerkvoorHeerlen is een werkbedrijf en leerbedrijf ineen”, licht Saskia toe. “De stichting biedt werkplekken aan zo’n 160 werknemers in de sociale werkvoorziening. Daarnaast ondersteunt de organisatie mensen vanuit de Participatiewet bij het versterken van hun werknemersvaardigheden, waarna zij kunnen uitstromen naar een reguliere baan.” Toen de Controller van de organisatie met zwangerschapsverlof ging, werd Pragmatics benaderd. Een prettig gesprek volgde en toen ging het volgens Saskia snel: “Door onvoorziene omstandigheden kon ik diezelfde week nog aan de slag. Tijd voor een uitgebreide overdracht was er niet, maar ik vind het niet erg om zaken zelf uit te zoeken of bij collega’s na te vragen. Het voordeel van een relatief klein team – de staf bestaat uit zo’n 15 personen – is dat de lijntjes kort zijn.”

Afwisseling in het werk

“Ik werk twee dagen per week bij de stichting en eigenlijk is geen dag hetzelfde”, vertelt Saskia. “Doordat de organisatie klein en dynamisch is, zijn de werkzaamheden heel afwisselend. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld druk bezig met het opstellen van de begroting voor 2019 en binnenkort ga ik weer aan de slag met de kwartaalrapportage. Ook bewaak ik de budgetten: ik controleer of de kosten in lijn zijn met de begroting, zodat we indien nodig tijdig kunnen ingrijpen. Daarnaast breng ik de financiële impact van de in- en uitstroom van mensen in kaart. Deze gegevens worden gebruikt voor de verantwoording naar de gemeente, een belangrijke partner van de stichting.” Ook verzekeringskwesties, het klaarzetten van betalingen, de controle van facturen en de controle op lonen, behoren tot het brede takenpakket van Saskia. “Elke dag gebeurt er wel iets nieuws en dat vind ik leuk aan deze opdracht.”

De mens centraal

Als interim Controller is Saskia ook onderdeel van het MT. “Ik denk mee over de besluitvorming, ben mede verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de stichting en ondersteun met advies op met name financieel vlak. Daartoe woon ik een wekelijks operationeel overleg en een MT-overleg bij waar we als team nadenken over strategische vraagstukken.” Als mensenmens voelde Saskia zich bij de Stichting WerkvoorHeerlen al snel thuis. “Bij de organisatie draait alles om mensen en de ontwikkeling die zij doormaken. De mens staat er dus echt centraal. Dit past mij wel.  Bovendien ben ik terecht gekomen in een fijn team en kan ik mijn ei kwijt in de opdracht.”

No Comments Yet.

Laat een reactie achter