Blog: blockchain, 100% veilig en betrouwbaar

Blockchain, veel mensen hebben er wel eens iets over gehoord of gelezen. Maar het onderwerp roept ook vragen op. Consultant Ward Duchossoy volgde een opleiding over deze vernieuwende technologie, om zo klanten te kunnen adviseren over de mogelijkheden voor hun organisatie. “Blockchain maakt het mogelijk om een 100% veilig en betrouwbaar bedrijfsproces in te richten”, aldus Ward.

Gegevens uitwisselen

“Blockchain is een technologie die wordt gebruikt om transacties op te slaan en bij te houden zoals in een grootboek, administratie of boekhouding”, begint Ward. Vernieuwend is het feit dat iedereen in het netwerk een kopie van dit grootboek heeft en er dus geen centraal controleorgaan nodig is. Net als het internet is een blockchain een netwerk van computers die met elkaar verbonden zijn. Iedereen kan er toegang toe krijgen en informatie delen. Het grote verschil met het internet is dat een blockchain gereguleerd is; alléén transacties die geverifieerd zijn, worden in een blockchain geplaatst. Bovendien blijven de gegevens in een blockchain altijd beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat de gebruikers van een blockchain te allen tijde over betrouwbare informatie beschikken.”

Bedrijfsprocessen via internet

“Via blockchaintechnologie kunnen bedrijfsprocessen op een veilige manier naar het internet worden gebracht”, vertelt Ward. “Dit is bijvoorbeeld interessant voor bedrijven die internationaal zakendoen. Normaal gesproken verloopt de betaling van goederen of diensten via een trusted party, zoals een bank. In een blockchain worden transacties gedaan zonder tussenkomst van een centrale autoriteit, wat sneller en goedkoper is. Dat kan omdat er continu checks en balances worden gedaan door het netwerk zelf. Een blockchain controleert bijvoorbeeld of een bedrijf voldoende producten op voorraad heeft om te leveren en of een bedrijf voldoende saldo heeft zoals Bitcoins – digitale munten – om een aankoop te kunnen doen. Pas als het netwerk de transacties heeft geverifieerd, wordt de transactie uitgevoerd en toegevoegd aan de blockhain. Doordat gegevens niet kunnen worden veranderd of verwijderd en de juistheid van de transacties wordt gecontroleerd, is het vervalsen van informatie niet mogelijk. De overdracht van gegevens is dus veilig en betrouwbaar.”

Open en gesloten netwerken

De bekendste implementatie van blockchain is de Bitcoin. Maar volgens Ward kan blockchain worden gebruikt voor álle zaken die je digitaal kunt uitwisselen en waarde hebben. “Denk bijvoorbeeld aan contracten, afspraken en berichten. Er zijn zelfs al opleidingsinstituten die studenten in staat stellen het eigendom van hun diploma te bewijzen met behulp van een app die gebruik maakt van blockchaintechnologie. Dit is een mooi voorbeeld van een openbare blockchain. Er zijn echter ook gesloten netwerken met regels die bepalen wie eraan kan deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan een blockchain in de zorg, waaraan alleen patiënten, de zorgverleners en verzekeraars deelnemen. Aan elk van die deelnemers kan de centrale beheerder verschillende rechten toewijzen.

Voor iedereen

In praktijk zie je dat met name bedrijven die met veel verschillende partijen samenwerken, gebruik maken van de blockchaintechnologie. “Zo heeft de Amerikaanse overheid een eigen cryptomunt (en blockchain) en is dus het bankwezen van Amerika hiermee bezig”, vertelt Ward. “In ons land staat blockchain nog in de kinderschoenen, al verdiepen steeds meer bedrijven zich in de mogelijkheden die deze innovatieve technologie biedt. Ik verwacht dan ook dat het gebruik van blockchain de komende jaren ook in ons land flink zal toenemen.” Om klanten gericht te kunnen adviseren over de mogelijkheden voor hun organisatie, organiseert Pragmatics trainingen voor haar medewerkers. Ward: “Al onze consultants zullen op enig moment vragen krijgen over het onderwerp, bijvoorbeeld in hun rol als Controller. Wij zorgen ervoor dat zij goed beslagen ten ijs komen.”

Heeft u vragen over het onderwerp blockchain of wilt u weten wat de meerwaarde is voor uw organisatie? Neem dan contact op met een van de Business Managers van Pragmatics. U kunt ook een filmpje van de BBC over blockchain bekijken.

No Comments Yet.

Laat een reactie achter