Gemeente Maastricht coördineert decentralisatie zorgtaken voor de regio

Ernst Spaanderman

 

 

--- Ernst Spaanderman

Principal consultant

 

 

Het Team Inkoop vervult een centrale functie voor de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen en WMO

Het lijkt alweer lang geleden dat de decentralisatie van zorgtaken plaatsvond. Sinds 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Gemeenten zitten dichter op hun inwoners dan de Rijksoverheid en kunnen daarom zorg op maat leveren aan de personen die het nodig hebben. De 18 gemeenten in Zuid-Limburg hebben zich samengepakt en besloten om de zorg gezamenlijk in te kopen. Zo zijn er de volgende samenwerkingsverbanden ontstaan:

  • Jeugdhulp: de 18 Zuid-Limburgse gemeenten kopen samen de Jeugdhulp in.
  • Beschermd Wonen: 10 gemeenten van de Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland kopen gezamenlijk Wmo beschermd Wonen in.
  • Wmo: de 6 Maastricht-Heuvelland gemeenten kopen gezamenlijk de Wmo in.

Learning by doing en goed leiderschap

Coördinator van het inkoopteam is Ernst Spaanderman, principal consultant bij Pragmatics. “Ik heb leiding mogen geven aan een team van 15 personen dat zorg draagt voor de contractering en het verwerken van de declaratiestromen die voortkomen uit de inkoop van de drie zorgdomeinen. Met 15.000 cliënten, 300 zorgaanbieders en 18 gemeenten een interessante en complexe klus”, vertelt Ernst. “Toen ik begon waren de zorgaanbieders gecontracteerd en was het inkoopteam net geformeerd, en dat was het. We zijn letterlijk blanco aan de slag gegaan en hebben een plan gemaakt om deze ‘rijdende trein’ tot een degelijke organisatie om te bouwen. Het was een proces waarbij we continue de planning moesten bijstellen. Het was werkelijk ‘learning by doing’ en het continue bijstellen van prioriteiten. Als team hebben we heel veel geleerd.”

Stappen naar een stabiele organisatie

Het team, bestaande uit Zorginkopers, Contractmanagers en Financieel Adviseurs, heeft grote stappen voorwaarts gezet en is er in geslaagd om een stabiele organisatie op te bouwen. De zorgverlening heeft ongestoord kunnen plaatsvinden binnen de budgettaire kaders. Ook is de vraag naar zorg sterk toegenomen. “Mede door de inzet van een  ervaren interim zorginkoper van Pragmatics – zzp’er Louk Dorrestein - hebben we met ingang van 2017 de bekostigingssystematiek sterk verbeterd en hebben we een flinke stap gezet richting resultaatgerichte financiering. Ook gaan we in de loop van de 1ste helft van 2017 live met een geautomatiseerd systeem van zorgtoekenning en declaratieverwerking. Beide prestaties zullen bijdragen aan een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor zowel zorgaanbieders, gemeenten en het inkoopteam zelf. Ik ben op dit moment bezig met het afronden van mijn opdracht bij het Inkoopteam Sociaal Domein Zuid-Limburg. Het was een super interessante en uitdagende klus!”

No Comments Yet.

Laat een reactie achter