Brightlands Smart Services Campus: The future is now

The future is now. Hightech toepassingen als virtuele assistentes, robots die complexe operaties verrichten, gezichtsherkenningstechnologieën en zelfrijdende auto’s verruilen hun rol in science fiction-films steeds vaker voor een plek in het hier en nu. Daarmee volgen deze vormen van kunstmatige intelligentie het voorbeeld van de blockchain BitcoinDe Brightlands Smart Services Campus in Heerlen is de brug tussen kennis, talent en ondernemerschap op het gebied van data, scienceinformatietechnologie en servicedesign. Samen vormen deze partijen de start van een open smart services community die in verbinding staat met kennis vanuit diverse vakgebieden. Krachten worden gebundeld teneinde innovaties op het gebied van blockchaintechnologie en kunstmatige intelligentie verder te ontwikkelen 

Ontwikkelen en verbinden

De Brightlands Smart Services Campus concentreert zich op het actief zoeken naar partijen die binnen het Campus-plaatje, het zogenaamde Eco-systeem, passen. Om ontwikkelingen te stimuleren en partijen met elkaar te verbinden, worden er evenementen georganiseerd en projecten opgezet. Op 12 september 2016 werd Brightlands Smart Services Campus in Heerlen officieel geopend en sindsdien is er een ambitieuze groei ingezet. Bram Hanssen, junior consultant bij Pragmatics haalt er zijn hart op: “Met ingang van juni 2017 vorm ik, samen met een parttime controller en een parttime collega van de Chemelot Campus, dcontrol-afdeling van de Brightlands Smart Services Campus.” 

Optimaliseren processen

Door de bescheiden omvang van de afdeling overziet Bram de gehele financiële administratie. Daarmee is Bram het aanspreekpunt voor uiteenlopende financiële vraagstukken. “Met de oprichting van de Brightlands Smart Services Campus zijn twee bv’s ontstaan: Campus Heerlen Management & Development BV en Campus Heerlen Huisvesting BV. Ik ben verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van beide bv’s. Daarnaast beheer ik de huurcontracten, verzorg de activastaten en het ICT-dossier. Ook voorzie ik in ad hoc analyses en advies en zorg ervoor dat de accountant over de benodigde informatie beschikt. Daardoor wordt de controller en de rest van de organisatie ontlast.” Een belangrijk aandachtspunt binnen de afdeling is het beter op elkaar afstemmen van de processen en systemen. Daarnaast wordt er ook nauwlettend gekeken naar mogelijke verbeteringen op het gebied van functiescheiding. Bram: “De komende maanden staan voor ons in het teken van het optimaliseren van deze processen. Daarnaast gaan we hoogstwaarschijnlijk over tot het implementeren van een nieuw financieel- en informatiesysteem.” 

Toekomstbestendig partner

Vanuit Heerlen wordt er door Brightlands Smart Services Campus gebouwd aan een toekomst waar kunstmatige intelligentie en blockchaintechnologie een steeds prominentere rol innemen. Pragmatics mag daar, in de persoon van Bram Hanssen, een bijdrage aan leveren. Een duurzame samenwerking want Brightlands deed ook voor de Chemelot Campus, Maastricht Health Campus en Campus Greenport een beroep op de financiële professionals van Pragmatics. Daarmee toont zich zowel Pragmatics als Brightlands een toekomstbestendig partner

No Comments Yet.

Laat een reactie achter